TDB
Önemli Tarihler

Bilimsel Program

SAAT PROF. DR. TOLGA FİKRİ KÖROĞLU
SALONU
DOÇ. DR. SUAT BİÇER
SALONU
PROF. DR. MURAT DERBENT
SALONU
08:30-09:00 Açılış
09:00-10:15

PANDEMİ: DÜNÜ, BUGÜNÜ ve YARINI

Oturum Başkanları: Murat Duman, Tanıl Kendirli, Murat Anıl

-Pandemi ve tarihi: Ener Çağrı Dinleyici
-Dünyada COVID-19 pandemisi: Agop Çıtak
-Türkiyede COVID-19 Pandemisi: Murat Duman

   
10:15-10:45 KAHVE MOLASI
10:45-11:45


MEKANİK VENTİLASYON
Oturum Başkanları: Dinçer Yıldızdaş, Etem Pişkin

-NIMV'de püf noktalar: Demet Demirkol
-IMV’de püf noktalar: Bülent Karapınar
-Trakeostomi, ne zaman?: Nazik Yener


ALLERJİK ACİLLER: GÜNCEL ve PRATİK YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları: Eylem Ulaş Saz, Durgül Yılmaz

- Astım atak: Özlem Tekşam
- Anaflaksi: Ali Yurtseven
- Ürtiker ve anjiyoödem: Hurşit Apa

COVID-19 ve HEMŞİRELİK DENEYİMLERİ
Oturum Başkanları: Sema Kaplan, Ebru Melek Benligül

-Çocuk Acilde COVID-19: Gönül Temel
-Çocuk Yoğun bakımda COVID-19: Tülay Yakut

11:45-12:30

NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM
Oturum Başkanları: Oğuz Dursun, Tanıl Kendirli

-Refrakter Status epileptikus: Ali Ertuğ Arslanköylü
-Nöromonitorizasyon: Özden Özgür Horoz

OLGULARLA NON-İNVAZİV VENTİLASYON
Oturum Başkanları: Murat Anıl, Tanju Çelik

-Yüksek akışlı nazal kanül oksijen tedavisi: Eylem Ulaş Saz
-Non-invaziv mekanik ventilasyon: Nilgün Erkek

ŞOK VE SEPSİS
Oturum Başkanları: Gönül Temel, Ayşe Menemencioğlu

-Çocuk acilde şok hastasına yaklaşım: Oğuzhan Ayyıldız
-Çocuk Yoğun bakımda sepsis: Bahar Keleş

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Dinçer Yıldızdaş, Ayşe Berna Anıl

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Nilden Tuygun, Deniz Tekin

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Sema Kaplan, Perihan Aydın

14:30-15:15

ECMO
Oturum Başkanları
: Agop Çıtak, Bülent Karapınar

-ECPR: Tanıl Kendirli
-Transport: Nilüfer Yalındağ Öztürk

TOKSİKOLOJİDE SHERLOCK HOLMES ve DR. WATSON
Oturum Başkanları: Can Demir Karacan, Gülser Esen Besli

-SHERLOCK HOLMES: Toksidromlar: Durgül Yılmaz
- DR. WATSON: Dekontaminasyon pratiği: Okşan Derinöz Güleyüz

KRİTİK HASTANIN TANIMLANMASI
Oturum Başkanları: Filiz Pekgökçen, Mücella Arı

-Türkiyedeki triyaj sistemleri ve saha uygulamaları: Sema Kaplan
-Pediatrik hastada erken uyarı sistemleri: Mücella Arı

15:15-15:45  
15:45-16:30

WEBINAR
Chairs: Dinçer Yıldızdaş, Nilüfer Yalındağ Öztürk

-Controversial points in new pediatric sepsis guideline: Joseph Carcillo
WEBINAR
ORTAK OTURUM
İLERİ YAŞAM DESTEĞİ ve ECMO
Oturum Başkanları: Gülden Çölkuşu, Resmiye Aydın

-Çocuk acilde ileri yaşam desteğinde hemşirenin rolü: Selvinaz Yıldıran
-Yoğun bakımda ECMO: Gamze Varlı


16:30-18:00

WEBINAR
COVID-19 in The World
Chairs: Metin Karaböcüoğlu, Özlem Tekşam

-COVID-19 in Italy: Slyvia Bressan
-COVID-19 in USA: Jeffry Burns
-COVID-19 and MIS-C: Yonca Bulut
WEBINAR
ORTAK OTURUM


20:00 DERNEK TOPLANTISI (Tüm üyelere açık)
SAAT PROF. DR. TOLGA FİKRİ KÖROĞLU
SALONU
DOÇ. DR. SUAT BİÇER
SALONU
PROF. DR. MURAT DERBENT
SALONU
08:00-09:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Tanıl Kendirli, Esra Şevketoğlu
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Okşan Derinöz Güleyüz, Nilgün Erkek
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Gönül Temel, Ayşe Menemencioğlu
09:00-09:45 UZMANINA DANIŞALIM
Oturum Başkanları: Ener Çağrı Dinleyici, Nazik Yener
-PARDS yenilikler: Esra Şevketoğlu
-Travmatik Beyin Hasarı: Mehmet Boşnak
-Sedasyon/Analjezi/Yoksunluk/Delirum: Murat Kangın
ACİLDE RADYOLOJİ DESTEĞİ
Oturum Başkanları: Özlem Tekşam, Adnan Öztürk

-Ne zaman BT? Deniz Tekin
-Ne zaman MR? Metin Uysalol
UZMANINA DANIŞALIM
Oturum Başkanları: Selvinaz Yıldıran, Selda Yılmaz
- Çocuk Acilde multipl travmalı hastada hemşirelik yaklaşımı: Raziye Kılıç Nalyapan
-Solid organ nakli sonrası yoğun bakım izlemi: Gülden Çölkuşu
09:45-10:30

TOTAL PLAZMA DEĞİŞİMİ
Oturum Başkanları: Demet Demirkol, Hasan Ağın
-Sepsis/TAMOF/HLH/MAS: Nurettin Onur Kutlu
-Nörolojik ve Otoimmün Hastalıklar: Ayşe Berna Anıl
-Zehirlenmeler: Resul Yılmaz

"SADECE TAŞIMAK YETMEZ" : HASTA TRANSPORTU
Oturum Başkanları: Murat Anıl, Metin Uysalol

-Periferden üçüncü basamak acile hasta transportu: Ahmet Kağan Özkaya
-Çocuk acilden çocuk yoğun bakıma hasta transportu: Alkan Bal

UZMANINA DANIŞALIM
Oturum Başkanı: Oğuzhan Ayyıldız, Rukiye Soykök

- Çocuk istismarı ve madde bağımlılığnda hemşirelik yaklaşımı: Mehtap Yarar
-Yoğun bakımda ağrı yönetimi ve hemşirelik yaklaşımı: Ayşe Menemencioğlu

10:30-11:00 KAHVE MOLASI
11:00-11:45

ORTAK OTURUM
TRAVMA
Oturum Başkanları: Halit Çam, Nedret Uzel

-Yoğun bakımda multiple travma: Başak Nur Akyıldız
-Kanamanın kontrolü ve transfüzyon stratejileri: Murat Anıl

KRİTİK HASTADA DEĞERLENDİRME VE MONİTORİZASYON
Oturum Başkanları: Emel Neşe Turanlı, Filiz Oben

-Çocuk acilde ateşli ve döküntülü çocuğa yaklaşım, Resmiye Aydın
-Yoğun bakım hastasında monitörizasyon, Perihan Aydın


11:45-12:30

MONİTORİZASYON
Oturum Başkanları: Özden Özgür Horoz, Resul Yılmaz

-Oksijen monitorizasyonu: Ener Çağrı Dinleyici
-Invaziv Ventilasyonun monitorizasyonu (Oksijen dışı): Çağlar Ödek
-Hemodinamik: Etem Pişkin

ÇOCUKLAR İÇİN YATAK BAŞI ULTRASON KULLANIMI
Oturum Başkanları: Özlem Tekşam, Nilden Tuygun

-Pediatrik şokta ultrason kullanımı: Hayri Levent Yılmaz
-Pediatrik solunum sıkıntısında ultrason kullanımı: Murat Duman

SOLUNUM DESTEĞİ
Oturum Başkanları: Çağlar Büyük, Tülay Yakut

-Çocuk acilde temel oksijen verme yöntemleri ve yüksek akışlı nazal kanül oksijen tedavisi: Filiz Pekgökçen
-Noninvaziv mekanik ventilasyon: Havva Huyelmas

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15

UYDU SEMPOZYUMU

14:15-15:15

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Agop Çıtak, Oğuz Dursun

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Durgül Yılmaz, Metin Uysalol

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Gülden Çölkuşu, Nazike Özbay

15:15-16:15

KISA ve ÖZ
YOĞUN BAKIMDA USG

Oturum Başkanları: Ayşe Berna Anıl, Mehmet Boşnak

-Transkranial USG: Dinçer Yıldızdaş
-Optik sinir kılıfı: Etem Pişkin
-VCI kollapsibilite VE distansibilite indeksi: Mutlu Uysal Yazıcı
-Pnömoni: Nurettin Onur Kutlu
-Kardiyak output : Özden Özgür Horoz
-Diyafram: Nilüfer Yalındağ ÖztürkKISA ve ÖZ
SOLUNUM YOK - DOLAŞIM YOK
Oturum Başkanları:
Murat Duman, Hayri Levent Yılmaz

-Pediatrik Temel Yaşam Desteğinde AHA-ERC Farkı: Mehmet Arslan
-Pediatrik İleri Yaşam Desteğinde AHA-ERC Farkı: Aykut Çağlar
-AHA'ya göre erişkinlerde yaşam desteğinin çocuklardan farkları: Ahmet Kağan Özkaya
-Kardiyopulmoner resusitasyonda kalite: Alkan Bal
-Pediatrik Kardiyopulmoner resusitasyonda 2020'de neler bekliyoruz? Özlem Tekşam
-COVID-19 günlerinde pediatrik kardiyopulmoner resusitasyon: Gülser Esen Besli

KISA VE ÖZ
MONİTORİZASYON

Oturum Başkanları: Sıdıka Yiğit, Bahar Keleş

-Kapnografi: Çağlar Büyük
-NIRS: Döne Aksu
-Ateş ölçümü: Emel Neşe Turanlı
-İntrabdominal basınç ölçümü: Selda Yılmaz
-ACT (Activating Clotting Time) takibi, Rukiye Soykök

16:15- 16:45 KAHVE ARASI
16:45-17:45

WEBINAR ( Ortak Oturum )
CONSULT TO EXPERIMENT
Chairs: Tanıl Kendirli, Murat Duman

-Neurocritical Care in PICUs, Hülya Bayır
-How my article could be accepted to PCMM Journal, Patrick Kochaneck

17:45-18:45

Tartışmalı Poster
Hasan Ağın, Ayşe Berna Anıl, Nurettin Onur Kutlu, Ali Ertuğ Arslanköylü, Nilüfer Yalın Öztürk, Nazik Aşılıoğlu Yener, Rresul Yılmaz, Etem Pişkin, BN Akyıldız, Özgür Özden Horoz

Tartışmalı Poster
Alkan Bal, Aykut Çağlar, Ahmet Kağan Özkaya, Hurşit Apa, Emel Berksoy, Mehmet Arslan, Can Demir Karacan, Gülçin Bozlu

Tartışmalı Poster
YB: Tülay Yakut, Ayşe Menemencioğlu, Perihan Aydın, Gamze Varlı
ACİL: Selvinaz Yıldıran, Oğuzhan Ayyıldız, Filiz Pekgökçen, Resmiye Aydın

SAAT PROF. DR. TOLGA FİKRİ KÖROĞLU
SALONU
DOÇ. DR. SUAT BİÇER
SALONU
PROF. DR. MURAT DERBENT
SALONU
08:30-09:30

Dr. Tolga Fikri Köroğlu Oturumu
KALP CERRAHİSİ
Oturum Başkanları: Nurettin Onur Kutlu, Esra Şevketoğlu

-Cerrahi açıdan: Salih Özçobanoğlu
-Kardiyolojik açıdan: Fırat Kardelen
-Yoğun Bakımcı gözüyle: Oğuz Dursun


Dr. Suat Biçer Oturumu:
ÇOCUK ACİLCİYİ ZORLAYAN HAVAYOLU

Oturum Başkanları: Nilgün Erkek, Gülser Esen Besli

- "Ya entübe edemezsem" Zor hava yolunu öngörmek: Emel Berksoy
- "Direk laringoskopi Video laringoskopa karşı": Murat Anıl
-"Entübe edemedim" Supraglottik havayolu araçları: Aykut Çağlar

UZMANINA DANIŞALIM
Oturum Başkanları: Mehtap Yarar, Gamze Varlı

-Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde hemşirenin rolü: Filiz Oben
-Transkültürel hemşirelik ve modelleri: Sıdıka Yiğit

09:30-10:30

BESLENME
Oturum Başkanları: Ali Ertuğ Arslanköylü, Başak Nur Akyıldız

-ÇYB’da malnutrisyonun değerlendirilmesi: Seher Erdoğan
-Ne zaman enteral beslenme ve ürün seçimi: Hasan Ağın
-Parenteral nutrisyon sistemleri: Dinçer Yıldızdaş

ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK- DOĞUMSAL METABOLİK HASTALIK OLABİLİR Mİ?
Oturum Başkanları: Emel Berksoy, Hurşit Apa

-Klinik ve laboratuvar: Nilden Tuygun
-Acilde stabilizasyon: Gülçin Bozlu
HEMŞİRELİKTE KARİYER VE ETİK
Oturum Başkanları: Gülden Çölkuşu, Neşe Kaplan

-Hemşirelikte kariyer: Ebru Melek Benligül
-Sahada yaşanan yasal ve etik sorunlar: Fatma Yılmaz Ünlü
10:30-11:00 KAHVE MOLASI
11:00-12:00

ORTAK OTURUM (Kahoot)
RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME

Hazırlayanlar: Oğuz Dursun, Eylem Ulaş Saz

BİLİMSEL ÇALIŞMA TASARIMI
Oturum Başkanları: Sema Kaplan, Rukiye Soykök

-Bir bilimsel çalışma nasıl planlanır: Neşe Kaplan
-Bir klinik araştırma nasıl yazılır: Nazike Özbay

12:00-12:15 KAPANIŞ
12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:30 YETERLİLİK SINAVI