TDB
Önemli Tarihler

Bilimsel Kurslar

Kurs adı Olgularla Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kursu
  Kurs Başkanları: Özlem Tekşam, Nilüfer Yalındağ Öztürk
08:45-09:00

Kayıt ve Hoş geldiniz

09:00-09:45

Çocuk Acil Hastaya Acilde Yapılandırılmış Yaklaşım
Gülser Esen Besli

09:45-10:30

Şok: Hipovolemik, Kardiyojenik, Anafilaktik, Septik Şok
Çağlar Ödek

10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:30

Akut Bilinç Deişikliği olan Hastaya Yaklaşım
Murat Kangın

11:30-12:00

Olgularla Sıvı ve Elektrolit Tedavisi
Etem Pişkin

12:00-12:30

Akut Karın Ağrısına Yaklaşım
Metin Uysalol

 12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00

Solunum Sıkıntısı Olan Çocuğa Yaklaşım
Ali Ertuğ Arslanköylü

14:00-14:30

Nöbeti olan Hastaya Yaklaşım ve Status Epileptikus Tedavisi
Okşan Derinöz Güleryüz

14:30-15:00

Çoklu Travmalı Hastaya Yaklaşım
Durgül Yılmaz

15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:15

Çocuklarda Analjezi ve Sedasyon
Seher Erdoğan

16:15-17:00

Sık Rastlanılan Zehirlenmeler
Eylem Ulaş Saz

17:00-17:45

Olgularla Çocuk Acil ve Yoğun Bakım
Deniz Tekin

17:30-18:00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış
Kurs adı Non-invaziv ve İnvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu
  Kurs Başkanları: Murat Duman, Dinçer Yıldızdaş
08:00-08:45

Kayıt ve Hoş geldiniz

08:45-09:15

Solunum Yetmezliği ve Non inaziv-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Endikasyonları
Nilden Tuygun

09:15-09:45

Yüksek Akışlı Nazal Oksijen
Resul Yılmaz

09:45-10:15

NIV Uygulamalarında Hangi Cihaz, Hangi Maske, Hangi Mod
Murat Duman

10:15-10:45

İnvazif Mekanik Ventilasyon Modlar ve Başlangıç Ayarları
Nazik Yener

10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:00

Pratik Uygulamalar
Grup 1: Yüksek Akışlı Nazal Oksijen Uygulaması: Resul Yılmaz, Ayşe Gültegingil, Halise Akça
Grup-2: Non invazif Mekanik Ventilasyon Uygulaması: Nazik Yener, Neslihan Zengin
Grup-3: İnvazif Mekanik ventilasyon modlar ve başlangıç ayarları: Hasan Ağın, Selman Kesici
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:30

Non invazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon Sırasında Monitorizasyon
Hasan Ağın


13:30-14:00

MV ve NIVM sırasında Sedasyon Analjezi
Dinçer Yıldızdaş


14:00-14:30

Restriktif Akciğer Hastalığında Non-invazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon
Nurettin Onur Kutlu


14:30-15:00 KAHVE ARASI
15:00-15:30

Obstruktif Akciğer Hastalığında Non-invazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon
Bülent Karapınar
15:30-16:00

Non invazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyondan Ayırma
Mehmet Boşnak
16:00-16:30

Yüksek Frekanslı Ossilatuvar Ventilasyon
Dinçer Yıldızdaş
16:30-17:30

Pratik Uygulamalar
Grup 1: Restriktif akciğer hastalığında Non invazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon
Nurettin Onur Kutlu, Nazan Ülgen Tekerek
Grup-2: Obstruktif akciğer hastalığında Non invazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon
Bülent Karapınar, Ayhan Yaman
Grup-3: Yüksek Frekanslı Ossilatuvar Ventilasyon Dinçer Yıldızdaş, Serhat Emeksiz
17:30-18:00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış
Kurs adı Renal Replasman Tedavileri Kursu
  Kurs Başkanlar: Tanıl Kendirli, Ayşe Berna Anıl
08:10-08:15

Kayıt ve Hoş geldiniz

08:15-08:45

CRRT’de Tarihçe, Terminoloji
Tanıl Kendirli

08:45 - 09:15

Endikasyonlar
Ayşe Berna Anıl

09:15-09:45

Set, Kateter, Sıvı Seçimi ve Başlangıç Ayarları
Esra Şevketoğlu

09:45-10:00 KAHVE ARASI
10:00-10:30

Antikoagülasyon
Dinçer Yıldızdaş

10:30 - 11:00

Sepsiste CRRT
Agop Çıtak

11:00-11:15 KAHVE ARASI
11:15-11:45

Metabolik Hastalıklarda CRRT
Ayşe Berna Anıl

11:45-12:15

ECMO’da CRRT
Tanıl Kendirli

12:15-13:15 ÖĞLE ARASI
13:15-13:45

Komplikasyonlar ve Yönetimi
Oğuz Dursun

13:45-14:15

Karaciğer Yetmezliğinde ve Zehirlenmelerde
Nilüfer Yalındağ Öztürk

14:15-14:30 KAHVE ARASI
14:30-15:00

Plazma Değişimi
Mutlu Uysal Yazıcı

15:00-15:30

CRRT Sırasında İlaçlar
Başak Nur Akyıldız

15:30-15:45 KAHVE ARASI
15:45-17:30

 PRATİKLER
Grup 1: CRRT Makinası, Set Kurulumu, Antikoagulasyon: Tanıl Kendirli, Esra Şevketoğlu, Osman Yeşilbaş
Grup 2: Vaka Bazlı CRRT Uygulamaları: Nilüer Yalındağ Öztürk, Agop Çıtak, Güntülü Şık, Yusuf Sarı
Grup 3: Sık görülen sorunlar ve çözümleri, Ayşe Berna Anıl, Başak Nur Akyıldız, Filiz Yetimakman

17:30-18:00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış
Kurs adı Kritik Hasta Çocuklarda Yatakbaşı Ultrasonografi Kursu
  Kurs Başkanları: Hayri Levent Yılmaz, Oğuz Dursun
08:00-08:30

Kayıt ve Hoş geldiniz

08:30-09:00

Ultrasonografi Cihazı: Tanım, Teknik Özellikler, Çalışma İlkeleri ve Artefaktlar
Esra Şevketoğlu

09:00-09:30

Akciğer Ultrasonografisi: Parankim Bulgularının Değerlendirilmesi, Plevral Efüzyon, Pnömotoraks
Murat Duman

09:30-10:00

E-FAST: Acil Serviste Bir Travma Hastasının Akut Değerlendirmesi Sırasındaki Basamaklar
Hayri Levent Yılmaz

10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:00

Abdominal Genitoüriner USG
Aykut Çağlar

11:00-11:30

Çocukluk Çağı Cerrahi Hastalıkların Değerlendirilmesi, Akut Batın Protokolü
Murat Anıl

11:30-12:30

Pratik: 1 - Akciğer USG Murat Duman, Kağan Özkaya, Özlem Saraç Sandal, Özlem Tolu Kendir
Pratik 2: E-FAST: Hayri levent Yılmaz, Murat Anıl, Gamze Gökalp12.30-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:00

Ekokardiyografi : Kalbin Dört Boşluk Değerlendirilmesi, Anatomi, Perikardiyal Efüzyon
Oğuz Dursun

14:00-14:30

Hemodinamik Değerlendirme:
(Ejeksiyon Fraksiyonu Değerlendirmesi, Kardiyak Debi Ölçümü, Vena Cava Çap Değişimi Ölçümü)

Özden Özgür Horoz

14:30-15:00

Vasküler USG: Kateter Yerleştirilmesi, Venöz Tromboz, Arter Trombozu, Kateter Ucu Trombüs Değerlendirmesi
Ayşe Berna Anıl

15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:00

İleri Ultrasonografik Değerlendirme
Kağan Özkaya

16:00-17:00

Pratik: 1:Ekokardiyografi, Oğuz Dursun, Özden Özgür Horoz
Pratik 2:Vasküler, Aykut Çağlar, Faruk Ekinci, Alper Köker

17:00-17:30 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış
Kurs adı Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu
  Kurs Başkanları: Gülden Çölkuşu, Sema Kaplan
08:00-08:30

Kayıt ve Hoş geldiniz

08:30-09:00

İleri Yaşam Destek Uygulamaları
Sema Kaplan

09:00-09:30

Şok Tanınması ve Tedavisi
Raziye Kılıç Nalyapan

09:30-10:00

Ritim Bozuklukları (EKG Tanıma)
Neşe Kaplan

10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:00

Yüksek Riskli İlaçlar ve Geçimlilik Düzeyi
Resmiye Aydın

11:00-11:30

Non invaziv mekanik Ventilasyon Uygulamaları
Ebru Melek Benligül

11:30-12:00

İnvaziv ve Non-invaziv Monitörizasyon
Gülden Çölkuşu12.00-13:00 ÖĞLE ARASI
13:00-13:30

Acilde Status Epileptikus
Gönül Temel

13:30-14:00

Yoğun Bakımda Status Epileptikus
Ayşe Menemencioğlu

14:00-14:30 KAHVE ARASI
14:30-16:00

PRATİKLER
İleri Yaşam Desteği: Sema Kaplan, Sevgi Akova
Ritm değerlendirmesi: Neşe Kaplan, Yılmaz Seçilmiş
NİV Uygulamaları: Ebru Melek Benligül

14:30-16:00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış